Lendemark Mølle

Nede i starten af Lendemark Hovedgade lå der en mølle – en stubmølle som hørte under Møllegaarden (i dag Hovedgaden 10)
Møllen brandt ned efter et lynnedslag omkring 1900 og så skulle den historie jo være slut. men det er faktisk her den starter.

Lendemark Mølle – i drift som mølle op til 1900. Den sidste møller var Jens Jørgensen fra Møn, (1832 – 1900) og hans far der arbejdede på møllen. Han og konen Ane Kirstine Jørgensen fik 11 børn hvoraf 6 blev voksne.

Møllen blev ødelagt og revet ned nogle år senere – men den store egestamme som hele møllen drejede rundt på blev solgt til Frede Bojsen Møller som var forstander på Rødkilde Folkehøjskole.
Kævlen var men til at saves op til gavntræ til brug på skolen.
Han fik en dag besøg af en af de første kvindelige snedkere i Danmark, Anny Berntsen-Bure. som havde fået i opdrag at bygge talerstol til den ny folketingssal. Hun blev meget begejstret for træstammen og da Bojsen hørte hvad den kunne blive brugt til, skænkede han stammen til det ædle formål –
Talerstolen blev tegnet af Thorvald Jørgensen og er forarbejdet uden brug af søm og skruer.
Bojsen skal ved overleveringen ha sagt: “Her er en kævle I kan kævle videre på”
Og sådan endte egetræ fra Møn som den fornemste talerstol i landet.

Lendemark Mølle brænder -C.A. Lorentzens maleri

Lukket for kommentarer.