til forsiden

STATION HOF -

Carlsbergs Godsbanestation

Det var en gang -

Carlsbergs egen jernbanestation, station Hof og de dengang velkendte hvide ølvogne med bryggeriets logo.

Både ølvognene og stationen er i dag historie, ligesom bryggeriet i Valby, om ikke så længe også er det.

Carlsbergs Godsbanestation, som den blev kaldt i starten, blev påbegyndt i september 1936, og stod færdig præcis ét år efter.

Det første tog - tungt læsset med Carlsberg øl - forlod stationen d. 10 november 1937.

 

I 1953 da man begynder at opfører "Ny Tap" bliver Carlsbergs godsbanegårde en integreret del af denne bygning.

Stationen står først helt færdig i 1955, men allerede d. 15. april 1953 kørte det første tog ind på stationen.

Stationen havde to spor af hver 110 meters længde, og kunne rumme 24 togvogne.

 

I 1985 beslutter man at stoppe læsningen og udkørslen af øl fra stationen, der derefter kommer til at huse nogle af Dansk Jernbane klubs gamle togvogne.

Den 15 marts 1990 køres de gamle jernbanevogne væk, sporene fjernes, og der indrettes i autoværksted i hallen.

 

 

Fra slutningen af 1930’erne helt frem til 1982 kørte Carlsberg op til 120 banevogne i døgnet fra egen station i Valby (Station HOF) til depoter vest for Storebælt.

Tilsvarende blev der i perioden fra 1981 til 1992 blev der transporteret øl fra Fredericia Bryggeri Station til depoter vest for Storebælt. Ca 40 banevogne i døgnet svarende til ca 50% af salgsvolumen.

Men ikke bare øl blev ekspederet via Station Hof, stationen  blev i flere tilfælde brugt ved transport af cirkuselefanter, eller elefanter der skulle til eller fra Zoologisk have.

Denne elefant skulle videre til Nordisk Film i Valby, der skulle bruge den til filmen "Buster".

Billedet er taget i 1960/61

Station Hof lagde også lokaliteter til under indspilningen af filmen "Olsenbanden på sporet", hvor udflugtsvognen med politiet på skovtur elegant bliver rangeret ind til perronen.


Fra åbningen af godsbanegården - fotos fra Carlsbergbladet maj 1953

Den første ølvogn er rullet ind på stationen, og bliver modtaget af  Direktør Fogh, Generaldirektør Terkelsen, Direktør Krogh og direktør Halfdan Henriksen.  Bag Terkelsen skimtes direktør Skat-Rørdam.

Der var spændt en uldtråd over porten, som den første vogn brød.

Det første tog på vej ind på stationen
Det sidste sporarbejde før åbningen af den ny banegård.
   
Sporene fjernet, og ukrudtet gror, hvor tidligere ølvognene sørget for at få ølforsyningerne ud til det ganske land.

Tak til Carlsberg's Arkiv, som velvilligt har stillet billeder og data til rådighed.